PUL

När du handlar hos Husbeslag.se anger du personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall även personnummer. Denna information behöver vi för att leverera varan till dig. E-postadressen behöver vi bl a för att bekräfta order/leverans men kommer även fungera som användarnamn nästa gång du handlar i vår webbutik.

Vid beställning lagras dins personuppgifter i vårt affärsdatasystem enligt Personuppgiftslagen (PUL) för att kunna fullgöra leverans och betalningsförfarande. Anställda på Husbeslag.se har tillgång till de lagrade uppgifterna . I övrigt är de endast åtkomliga om du loggar in med dina kontouppgifter. Som kund har du enligt PUL rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall oss kundtjanst@husbeslag.se.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part annat än till polisen, Skatteverket eller annan myndighet, vid en pågående utredning.

Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. 

Vad är Cookies / kakor?

“Cookies” är informationsbitar som enbart består av text som en webbplats överför till en individs hårddisk eller annan webbsurfande utrustning i syfte att övervaka verksamheten på sidan. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg viktig information som kommer att underlätta din användning av webbplatsen. En cookie innehåller vanligtvis namnet på den domän från vilken cookien har kommit, “livstiden” för cookien, och ett slumpmässigt genererat, unikt nummer eller annat värde. Vissa cookies används på webbplatsen oavsett om du är inloggad på ditt konto eller inte.  I likhet med de flesta webbplatser använder vi cookies för en rad olika ändamål i syfte att förbättra din upplevelse online, för analys och marknadsföringsändamål.

Använd inställningarna i din webbläsare om du inte vill ta emot cookies eller om du vill ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. Du kan enkelt ta bort alla cookies som har installerats i cookie-mappen i din webbläsare. Se instruktioner nedan om hur du aktiverar och avaktiverar cookies för olika webbläsare:

Kontrollera webbläsarens supportsidor för cookie-inställningar där du hittar de senaste instruktionerna.

Google Chrome

 • Klicka på inställningsikonen i webbläsarens verktygsfält (tre staplade linjer)
 • Välj Inställningar
 • Klicka på “Visa avancerade inställningar”
 • I avsnittet “Sekretess” klickar du på knappen för “Innehållsinställningar”
 • Så här aktiverar du cookies: I avsnittet “Cookies”, välj “Tillåt lokal data att sparas”. Detta gör det möjligt att placera cookies både från första part och utomstående. Om du bara vill tillåta cookies från första part, välj “Blockera cookies och webbplatsdata från utomstående.”
 • Så här stänger du av cookies: I avsnittet “Cookies”, välj “Blockera webbplatser från att placera cookies”
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Chrome. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Chrome, se följande sida från Google: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox

 • Klicka på menyknappen (tre staplade linjer) och välj “Inställningar”
 • Välj sekretesspanelen
 • Ställ in “Firefox kommer att:” på “Använda anpassade inställningar för historik”
 • Så här aktiverar du cookies: Välj “Acceptera cookies från webbplatser”
 • Så här stänger du av cookies: Ta bort markering för “Acceptera cookies från webbplatser”
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Firefox. För ytterligare information, se följande sida från Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari på OSX

 • Klicka på “Safari” i menyfältet och välj alternativet “Inställningar”
 • Klicka på “Sekretess”
 • Så här aktiverar du cookies: I avsnittet “Cookies och webbplatsinformation:” klicka på “Tillåt alltid” eller “Tillåt från webbplatser jag besöker” eller “Tillåt endast från nuvarande webbplats” beroende på vad du vill göra.
 • Så här stänger man av cookies: I avsnittet “Cookies och webbplatsinformation:” klicka på “Blockera alltid”
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Safari. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Safari, se följande sida från Apple: https://support.apple.com/kb/PH19214

Opera

 • Från huvudmenyn, välj “Inställningar” (eller “Preferenser”, när du använder OS X)
 • Klicka på “Avancerat”
 • Under “Cookies” väljer du ett alternativ för hantering av cookies
 • Så här aktiverar du cookies: Välj “Tillåt” eller “Tillåt endast från webbplatser jag besöker”, beroende på vad du vill veta mer om
 • Så här stänger du av cookies: Välj “Tillåt aldrig cookies”
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Opera. För ytterligare information om andra cookieinställningar i Opera, se följande sida från Opera Software:  http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0

 • Klicka på “Verktyg” längst upp i webbläsarfönstret och välj “Internet-alternativ”
 • I fönstret med olika alternativ, gå till fliken “Sekretess”
 • Så här aktiverar du cookies: Ställ in reglaget till “Medium” eller lägre
 • Så här stänger man av cookies: Flytta skjutreglaget till toppen om du vill blockera alla cookies
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Explorer. För ytterligare information om andra cookieinställningar på Internet Explorer, se följande sida från Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Internet Explorer 11 för Windows 10

 • Klicka på “Verktyg” längst upp i webbläsarfönstret och välj “Internet-alternativ”
 • I fönstret med olika alternativ, gå till fliken “Sekretess”
 • Så här aktiverar man cookies: Välj “Tillåt” eller “Informera mig om första parts och tredje parts cookies”, beroende på vad vill veta mer om.
 • Om du vill inaktivera cookies: Välj “Blockera”
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Explorer. För ytterligare information om andra cookieinställningar på Internet Explorer, se följande sida från Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge

 • Klicka på “Mer” och välj “Inställningar”
 • Under “Avancerade inställningar”, välj ‘Se avancerade inställningar’
 • Under “Sekretess och tjänster – Cookies” väljer du det alternativ du är intresserad av.
 • “Blockera alla cookies” blockerar alla cookies som webbplatser försöker placera på din dator. “Blockera bara utomstående cookies” blockerar cookies från utomstående, som sparas av externa webbtjänster, såsom annonser inbäddade på webbsidor som du har navigerat till.
 • Observera att det finns olika nivåer av cookie-aktivering och avstängning i Edge. För ytterligare information om andra cookieinställningar på Microsoft Edge, se följande sida från Microsoft: https://support.microsoft.com/en-us/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq

Om du avaktiverar alla cookies kanske du inte att kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats. Se dokumentationen till din mobila enhet för information om hur du stänger av cookies.