Leveransinformation

Leveransinformation

Beställningar inkomna innan kl. 13.00 behandlas och skickas samma dag – Vi försöker skicka varorna samma dag om beställningen görs före kl.13.00 måndag-fredag, förutsatt att det inte finns några problem som bearbetning av ordern eller väntan på din betalning. Normal leveranstid är 5-10 arbetsdagar från det att ordern skickats. Vissa produkter är det 2-3 veckors leveranstid på. Det e-mail som du mottar innehåller ett spårningsnummer så att du, när som helst, kan följa försändelsen.

Leveransstatus

När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse via e-mail med relevant information om din försändelse. Om du har beställt en vara som är tillfälligt slut kontaktar vid dig via e-mail gällande beräknat leveransdatum. Om den beställda produkten har utgått ur sortimentet har du möjlighet att avbryta köpet eller byta till en annan ersättningsvara.

Leveransförsening

Om en leveransförsening uppstår med din leverans meddelar vi dig via e-mail eller telefon. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

Avbeställning/Annullering

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker genom att frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att emotta försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från Husbeslag.se.

Ej utlösta paket

Om du av någon anledning inte löser ut ditt paket returneras detta till oss. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig returkostnaden, expeditionskostnaden och hanteringskostnaden vilket i dagsläget är 349 kronor. Du kommer då att faktureras för denna kostnad enligt gällande regler.

Förlorade paket

I mycket sällsynta fall kan det hända att din beställning inte kommer fram inom den avsatta tiden, kontakta då vår kundtjänst på kundtjanst@husbeslag.se så snart som möjligt.

Transportskadade paket

Upptäcker du skador på paketet skall du genast, på plats, anmäla detta till speditören genom att anteckna detta på fraktsedeln samt kontakta vår kundtjänst kundtjanst@husbeslag.se. Hämta inte ut ett skadat paket! Kontrollera även att antalet gods verkar stämma med din beställning och anmäl eventuell avvikelse direkt till speditör och anteckna detta på fraktsedeln. Kontakta därefter alltid Husbeslag.se kundtjänst. Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, inom 7 dagar från mottagandet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.

Några andra anspråk på ersättning än skador/fel på produkten beaktas inte. Den reklamerade produkten och dess emballage får varken användas, flyttas eller slängas under ärendets utredning. Vid godkänd reklamation har Husbeslag.se äganderätt till godset.